Contacteer Vanessa

Vanessa Surinx

Specialisaties
Collectieve schuldenregeling, familiale bemiddeling
Over Vanessa
Met een stevige juridische en bemiddelende achtergrond is Vanessa de juiste persoon om onze dossiers collectieve schuldenregeling vlot en met een menselijke touch te verwerken. 
Studies
  • Bachelor Rechtspraktijk
  • Opleiding bemiddeling

Ervaring
Vanessa is reeds verscheidene jaren werkzaam als ondersteunend en juridisch medewerker in procedures collectieve schuldenregeling. Daarnaast is zij ook bemiddelaar.

Vanessa behandelt volgende materies:

Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgeving
Sommige mensen kunnen door omstandigheden – ouderdom, ziekte,... - hun goederen niet adequaat beheren. In die gevallen kan een bewindvoering of een buitengerechtelijke lastgeving georganiseerd worden.

Met bewindvoering of buitengerechtelijke lastgeving wil men de financiële belangen van de betrokkene beschermen en behartigen. Bovendien wil men misbruik van zijn/haar situatie voorkomen. CKG combineert deskundigheid met klantgerichtheid. We beogen een beheer dat op de noden van de betrokkene is afgestemd en laten inspraak en overleg toe.

Contacteer ons voor meer informatie
Collectieve schuldenregeling
Mensen met ernstige financiële problemen bevinden zich soms in een situatie waarin het verder afbetalen van de schulden onmogelijk is geworden (door ziekte, werkloosheid, echtscheiding, …). Een gespecialiseerd jurist van CKG advocaten verzorgt dan van opstart tot afhandeling alle contacten met schuldeisers en rechtbank.

De positie van de schuldbemiddelaar is uitermate belangrijk: hij is de spilfiguur en moet over een uitgebreide juridische kennis beschikken. De wetgever stelt dat deze rol slechts aan bepaalde beroepsgroepen, waaronder advocaten, is voorbehouden. 

Contacteer ons voor meer informatie
Bemiddeling
Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven voor een gerechtelijke procedure. Hierbij proberen partijen in een geschil via een neutrale persoon, de bemiddelaar, tot een niet-gerechtelijk en voor iedereen aanvaardbaar akkoord te komen. Dat gebeurt in een strikt vertrouwelijke sfeer.

Een rechtszaak is vaak duur, lang en heeft een onzekere uitkomst. Bovendien leidt dit bij familieconflicten vaak tot een onherstelbare breuk. Bemiddeling door een bemiddelaar/mediator van CKG advocaten is een constructieve en vreedzame oplossing die voor iedereen voordelig is.

Contacteer ons voor meer informatie

d9d308f0-6469-47f5-9f88-6d4f9b38242e
bd91aa40-9d67-40a5-97b6-8bc2d385949e
b6130b07-e872-4607-8693-ed33dc6d29af
6b7d0042-ad79-44f8-9ad1-1f95f57e9b66
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173