Contacteer Rudi

Rudi Lodefier

Specialisaties 
Burgerlijk en handelsrecht in de meest extensieve zin van de terminologie, met bijzondere aandacht voor het (handels)huurrecht.
 
Over Rudi
Rudi is, naast een jarenlange expertise in het algemeen contracten- en handelsrecht, in het bijzonder onderlegd in het goederen- en (handels)huurrecht, waarbij de Handelshuurwet dd. 30 april 1951 – voor velen een vat vol juridische wolfijzers en schietgeweren, en een nachtmerrie voor veel juristen – voor hem geen geheimen kent. 
Studies
Na de kandidaturen doorlopen te hebben aan de toenmalige Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel (U.F.S.A.L.), studeerde Rudi in juli 1991 met onderscheiding af als licentiaat in de Rechten aan de Universitaire Instellingen Antwerpen (U.I.A.).
 
Ervaring
Rudi werd op 1 oktober 1991 opgenomen op de Lijst van Stagiairs aan de Balie te Antwerpen, alwaar hij op 1 oktober 1994 werd opgenomen op het Tableau.  Na gedurende ca. 27 jaar werkzaam te zijn geweest op het kantoor van Stafhouder Jan VERSTRAETE, zocht hij in augustus 2019 andere horizonten op, en vervoegde hij het kantoor van CGK Advocaten. 
Voorts werd Rudi ingevolge het K.B. dd. 10 augustus 2005 benoemd tot plaats-vervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het Vijfde Kanton te Antwerpen.
Rudi maakte ook twee keer deel uit van het Bestuur van de Vlaamse Conferentie aan de Balie te Antwerpen, een maal als ‘sportverantwoordelijke’ in het werkingsjaar van Voorzitter Claude MARINOWER (1999-2000), en een tweede maal als ‘chef culinaire’ in het werkingsjaar van Voorzitter Dirk DIELEN (2017-2018). 
 
3c186279-6946-4101-a40c-0ce1bbb481f1
de2b4afb-0804-420f-b673-f958d8a15fc4
5ec1b233-c8ad-49b8-a4a2-619d5081b623
bdaeb79c-e42c-4222-9c87-89347c96e871
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173