Contacteer Erik

Erik Maes

Specialisaties
Individueel en collectief arbeidsrecht. Zelfstandige samenwerkingsverbanden. Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal strafrecht.

Privacy, gegevensbescherming en GDPR.

 
Over Erik
Erik Maes is gespecialiseerd in de verschillende deelgebieden van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is expert in individueel (arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementering) en collectief (cao’s, collectief overleg en herstructureringen) arbeidsrecht en in de diverse domeinen van het socialezekerheidsrecht. Hij kan U tevens begeleiden in  contractuele/zelfstandige samenwerkingsverbanden en internationale tewerkstelling. Ook is hij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Hij begeleidt U tevens wanneer U zou geconfronteerd worden met eerlijke of oneerlijke concurrentie van (ex-)werknemers. Hij adviseert en begeleidt bedrijven, kaderleden en particulieren en vertegenwoordigt hen ook bij geschillen.

Erik heeft over diverse bovenvermelde materies gepubliceerd, opleidingen en seminaries gegeven. Hij is ook lesgever in de postacademische cyclus Havenbeheer, georganiseerd door de R.U.G. en Havenbedrijf van Gent.

Erik is tevens gespecialiseerd in privacy-materies, gegevensbescherming en GDPR. Hij adviseert en begeleidt organisaties/bedrijven in de uitwerking van hun privacy-beleid en conformiteit met de nieuwe Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR). Recent behaalde Erik een erkend certificaat van Data Protection Officer (DPO) (certificaatnr. 1920180183) en kan daarbij ook officieel optreden als onafhankelijk DPO.
Studies
In 1988 behaalde Erik zijn diploma van licentiaat (master) in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Ervaring
Erik specialiseerde zich na zijn studies in sociaal recht. Dat deed hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de UIA, nadien als adviseur sociaal recht en personeelszaken bij de overheid en later in de privé sector. In 1993 trad hij, met zijn ervaring, toe tot de balie van Antwerpen en was werkzaam in een internationaal advocatenkantoor omtrent sociaal recht. Erik werkt sinds 2005 samen met zijn huidige vennoten Arn Calewaert, Marc Kips en Isabel Goris. Sinds 1/1/2014 werd met deze vennoten het kantoor CGK advocaten opgericht.

Erik behandelt volgende materies:

Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten
Ondernemingen doen vaak een beroep op externe bijstand van zelfstandige consultants of bestuurders. Hoe ziet zo’n contract of samenwerkingsovereenkomst eruit? Wat kan je erin terugvinden?  Waarop moet je letten?
 
De inhoud van dergelijke overeenkomsten verdient bijzondere aandacht. Denk maar aan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van consultants of medewerkers. Afhankelijk van de aard van de samenwerking zal je meer clausules moeten toevoegen (niet-concurrentiebeding, niet-afwervingsbeding, afspraken omtrent eigendomsrechten, enz.). Doe dus steeds best een beroep op een expert van CKG advocaten.

Contacteer ons voor meer informatie
Individueel en collectief arbeidsrecht

Het individueel arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer.

Zo kunnen we u bijstaan bij het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten, waarin clausules staan die mogelijks toekomstige conflicten kunnen vermijden. Ook kunnen we U helpen bij opzeg van werknemers en ontslag: de valkuilen, mogelijk onverwachte kosten, kunnen hierbij vermeden worden.

Het collectief arbeidsrecht betreft dan weer de vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor een globale groep van werknemers. Zo kan CGK U bijstaan bij het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten, het opstellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden binnen Uw bedrijf of bij een collectief ontslag.

Contacteer ons voor meer informatie

Erik is (mede)auteur van volgende artikels:

 
Gegevensbescherming, Privacy en GDPR
U zal ongetwijfeld al over de “GDPR” of Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gehoord. Diverse organisaties maken publiciteit met seminaries.
Maar wat is het, en wat betekent het concreet voor Uw onderneming/organisatie ?
Aanpassing loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet
In de Arbeidsovereenkomstenwet staan jaarloongrenzen geformuleerd voor het al of niet kunnen toepassen van:
  • een scholingsbeding
  • een concurrentiebeding
  • een scheidsrechtelijk beding
in de arbeidsovereenkomst.
 
Ook de lengte van een opzeggingstermijn is soms afhankelijk van een loongrens.
 
Deze loongrenzen worden jaarlijks aangepast.
Onlangs werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe jaarloongrenzen voor 2019 bekendgemaakt.

11191186-6ee8-4d36-a4f8-665dc2f35f72
12ec1a68-fd70-4115-8357-24e413d996f1
f5653e73-4504-4c80-84a3-6ae5d51653d7
ba80a4b4-506e-4b46-8c80-4ece0aea41ce
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173