Contacteer Erik

Erik Maes

Specialisaties
Individueel en collectief arbeidsrecht. Zelfstandige samenwerkingsverbanden. Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal strafrecht.

Privacy, gegevensbescherming en GDPR.

 
Over Erik
Erik Maes is gespecialiseerd in de verschillende deelgebieden van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Hij is expert in individueel (arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementering) en collectief (cao’s, collectief overleg en herstructureringen) arbeidsrecht en in de diverse domeinen van het socialezekerheidsrecht. Hij kan U tevens begeleiden in  contractuele/zelfstandige samenwerkingsverbanden en internationale tewerkstelling. Ook is hij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Hij begeleidt U tevens wanneer U zou geconfronteerd worden met eerlijke of oneerlijke concurrentie van (ex-)werknemers. Hij adviseert en begeleidt bedrijven, kaderleden en particulieren en vertegenwoordigt hen ook bij geschillen.

Erik heeft over diverse bovenvermelde materies gepubliceerd, opleidingen en seminaries gegeven. Hij is ook lesgever in de postacademische cyclus Havenbeheer, georganiseerd door de R.U.G. en Havenbedrijf van Gent.

Erik is tevens gespecialiseerd in privacy-materies, gegevensbescherming en GDPR. Hij adviseert en begeleidt organisaties/bedrijven in de uitwerking van hun privacy-beleid en conformiteit met de nieuwe Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR). Recent behaalde Erik een erkend certificaat van Data Protection Officer (DPO) (certificaatnr. 1920180183) en kan daarbij ook officieel optreden als onafhankelijk DPO.
Studies
In 1988 behaalde Erik zijn diploma van licentiaat (master) in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Ervaring
Erik specialiseerde zich na zijn studies in sociaal recht. Dat deed hij eerst als wetenschappelijk medewerker bij de UIA, nadien als adviseur sociaal recht en personeelszaken bij de overheid en later in de privé sector. In 1993 trad hij, met zijn ervaring, toe tot de balie van Antwerpen en was werkzaam in een internationaal advocatenkantoor omtrent sociaal recht. Erik werkt sinds 2005 samen met zijn huidige vennoten Arn Calewaert, Marc Kips en Isabel Goris. Sinds 1/1/2014 werd met deze vennoten het kantoor CGK advocaten opgericht.

Erik behandelt volgende materies:

Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten
Ondernemingen doen vaak een beroep op externe bijstand van zelfstandige consultants of bestuurders. Hoe ziet zo’n contract of samenwerkingsovereenkomst eruit? Wat kan je erin terugvinden?  Waarop moet je letten?
 
De inhoud van dergelijke overeenkomsten verdient bijzondere aandacht. Denk maar aan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van consultants of medewerkers. Afhankelijk van de aard van de samenwerking zal je meer clausules moeten toevoegen (niet-concurrentiebeding, niet-afwervingsbeding, afspraken omtrent eigendomsrechten, enz.). Doe dus steeds best een beroep op een expert van CKG advocaten.

Contacteer ons voor meer informatie
Individueel en collectief arbeidsrecht

Het individueel arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer.

Zo kunnen we u bijstaan bij het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten, waarin clausules staan die mogelijks toekomstige conflicten kunnen vermijden. Ook kunnen we U helpen bij opzeg van werknemers en ontslag: de valkuilen, mogelijk onverwachte kosten, kunnen hierbij vermeden worden.

Het collectief arbeidsrecht betreft dan weer de vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor een globale groep van werknemers. Zo kan CGK U bijstaan bij het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten, het opstellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden binnen Uw bedrijf of bij een collectief ontslag.

Contacteer ons voor meer informatie

Erik is (mede)auteur van volgende artikels:

 
Gegevensbescherming, Privacy en GDPR
U zal ongetwijfeld al over de “GDPR” of Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben gehoord. Diverse organisaties maken publiciteit met seminaries.
Maar wat is het, en wat betekent het concreet voor Uw onderneming/organisatie ?
 
Update - Coronavirus: welke zijn de te nemen maatregelen voor een werkgever, welke ondersteuning biedt de overheid?
Het Coronavirus raast, en de kans bestaat dat ook uw onderneming en werknemers worden aangetast.
Hierna vindt u de mogelijks te ondernemen maatregelen en de ondersteunende middelen van de overheid.
 
Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigde “Corona-procedure”
Gezien de  enorme toename van het aantal aanvragen tijdelijke werkloosheid, is de aanvraagprocedure, tijdelijk, drastisch vereenvoudigd.

Elke tijdelijke werkloosheid ten gevolge van corona, wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit geldt retroactief vanaf 13 maart 2020 tot 5 april. De kans is groot dat dit verlengd wordt tot einde juni.

De vereenvoudigde tijdelijke werkloosheid overmacht, kan een gedeeltelijke werkloosheid zijn of een volledige tijdelijke werkloosheid.
 
Uitstel betaling RSZ-bijdragen ten gevolge van corona
Een van de steunmaatregelen die de regering uitwerkt, is de mogelijkheid van uitstel van betaling van sociale zekerheidsbijdragen voor de getroffen bedrijven. Reeds in de recente “instructies aan de ondernemingen” heeft de RSZ toegelicht hoe deze mogelijkheid van uitstel er zal uitzien. (https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/uitstel-van-verschuldigde-betalingen)
Dit wordt hierna toegelicht.

0d8950c9-8001-4b10-b094-034490f526a4
7b3cb583-e347-45fc-a620-b2190d05a558
597a93bf-2690-4c0b-bc0e-50eee8a93df1
7c31d515-0db6-4430-9c30-1d96e7127825
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173