Contacteer Caroline

Caroline Dierckx

Specialisaties
Collectieve schuldenregeling en bewindvoering, insolventierecht, familie- en jeugdrecht.
Over Caroline
Caroline Dierckx is sinds 2006 lid van de CGK advocaten-familie. Als maatschappelijk bewogen persoon is zij verantwoordelijk voor dossiers rond insolventierecht, meer specifiek collectieve schuldbemiddeling, alsook bewindvoering. Als certificaathouder van een opleiding bijzonder jeugdrecht wordt zij regelmatig als jeugdadvocaat aangesteld.
Studies
In 2001 behaalde Caroline de graad van licentiate in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.
Bovendien studeerde ze in het kader van een Erasmusproject aan de Universiteit van Lund (Zweden).
In 2008 volgde ze een bijzondere opleiding jeugdrecht.

Ervaring
Caroline deed onmisbare ervaring op bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht, waar ze werkte van 2001 tot 2006.

Caroline behandelt volgende materies:

Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgeving
Sommige mensen kunnen door omstandigheden – ouderdom, ziekte,... - hun goederen niet adequaat beheren. In die gevallen kan een bewindvoering of een buitengerechtelijke lastgeving georganiseerd worden.

Met bewindvoering of buitengerechtelijke lastgeving wil men de financiële belangen van de betrokkene beschermen en behartigen. Bovendien wil men misbruik van zijn/haar situatie voorkomen. CKG combineert deskundigheid met klantgerichtheid. We beogen een beheer dat op de noden van de betrokkene is afgestemd en laten inspraak en overleg toe.

Contacteer ons voor meer informatie
Sociale zekerheid
Sociale zekerheidsbijdragen (RSZ)  zijn een zeer belangrijke kostfactor bij tewerkstelling van personeel. Helaas zijn de sociale zekerheidsbijdragen in België een van de hoogste in gans Europa, wat maakt dat het loonbeleid, structuur van bezoldiging en diverse ‘benefits’ binnen ondernemingen zeer belangrijk is. CGK kan U bijstaan bij het implementeren van dergelijk beleid.

 

Contacteer ons voor meer informatie
Collectieve schuldenregeling
Mensen met ernstige financiële problemen bevinden zich soms in een situatie waarin het verder afbetalen van de schulden onmogelijk is geworden (door ziekte, werkloosheid, echtscheiding, …). Een gespecialiseerd jurist van CKG advocaten verzorgt dan van opstart tot afhandeling alle contacten met schuldeisers en rechtbank.

De positie van de schuldbemiddelaar is uitermate belangrijk: hij is de spilfiguur en moet over een uitgebreide juridische kennis beschikken. De wetgever stelt dat deze rol slechts aan bepaalde beroepsgroepen, waaronder advocaten, is voorbehouden. 

Contacteer ons voor meer informatie

f2a65ef3-310b-469b-8116-d984cb70b8b1
1336a139-77a0-4c7a-af48-47f788d562d5
2575f4a3-7854-40ea-a171-791299410c14
bf1d406a-ef2d-44b5-bd06-9baa9c00a950
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173