Salon van de Mede-eigendom dd. 29.11.2018

Context

Waarom dit salon bezoeken? 
 • het salon is exclusief gericht op mede-eigendom
 • het is een social event en een piekmoment in netwerking
 • het gaat over een professioneel evenement, voor iedereen toegankelijk
 • de aangeboden seminaries zijn gratis (zie programma)
 • de aanwezige experten leveren gratis advies
 • het volledige vakgebied "mede-eigendom" komt aan bod
 • medewerking van de belangrijkse federaties in mede-eigendom
 • volledige en bijzondere aandacht voor de mede-eigenaar
 • nocturne tot 20u00
 • de toegang is volledig gratis 

Timing

van #item_event_starttime[HH]#u#item_event_starttime[mm]#  tot #item_event_endtime[HH]#u#item_event_endtime[mm]#registreer

Onze sprekers:

Philip Lepere

Aanverwante materies:

Tussenpersoon, vastgoedmakelaar
Het is KB van 6 september 1993 (bescherming beroepstitel en uitoefening beroep vastgoedmakelaar) en de Wet van 11 februari 2013 (organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar) die voorzien dat de bemiddeling bij verkopen,  verhuren en beheren van gebouwen wettelijk is voorbehouden aan erkende vastgoedmakelaars en mensen die deze activiteiten tot hun normale werkzaamheden rekenen.

Een tussenpersoon bemiddelt tussen aanbieders van producten en diensten enerzijds en hun potentiële klanten of afnemers anderzijds. Een vastgoedmakelaar bemiddelt tussen de verkoper of verhuurder van een onroerend goed en dienst potentiële kopers of huurders.

CGK advocaten hebben een jarenlange expertise ten dienste van de verschillende partijen in deze transactie:
 • begeleiden van de vastgoedmakelaars in het naleven van hun wettelijke en deontologische plichten, het afsluiten en opvolgen van contracten, deontologische en tuchtrechtelijke dossiers,...
 • begeleiden van de kopers en verkopers in hun onderhandelingen met betrekking tot die vastgoedtransacties, zowel onderling als in hun relatie met de vastgoedmakelaar.

 
Contacteer ons voor meer informatie