28
aug

Aangifte van schuldvordering in de praktijk: voorrechten, pand en boedelschuld

Timing

van 17u00  tot 14u28

Onze sprekers:

Vanessa Surinx

Aanverwante materies:

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders
Als er binnen een vennootschap conflicten ontstaan en de verstandhouding tussen aandeelhouders of bestuurders ver te zoeken is, is actie vereist. De wet voorziet meerdere mogelijkheden om op te treden. Aandeelhouders beschikken over bepaalde rechten die ze kunnen gebruiken om op een snelle manier een oplossing te zoeken.
 
In het belang van de vennootschap en de aandeelhouder zelf is het cruciaal om snel, sterk en solide op te treden. Preventie, rectificatie en herstel zijn sleutelbegrippen binnen de CKG-filosofie.  
Contacteer ons voor meer informatie
Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgeving
Sommige mensen kunnen door omstandigheden – ouderdom, ziekte,... - hun goederen niet adequaat beheren. In die gevallen kan een bewindvoering of een buitengerechtelijke lastgeving georganiseerd worden.

Met bewindvoering of buitengerechtelijke lastgeving wil men de financiële belangen van de betrokkene beschermen en behartigen. Bovendien wil men misbruik van zijn/haar situatie voorkomen. CKG combineert deskundigheid met klantgerichtheid. We beogen een beheer dat op de noden van de betrokkene is afgestemd en laten inspraak en overleg toe.
Contacteer ons voor meer informatie
Fiscaliteit, erfbelasting, schenkbelasting en registratiebelasting
Als je een erfenis krijgt, is de kans groot dat je erfbelasting moet betalen. Hetzelfde geldt voor schenkingen en schenkbelasting. Natuurlijk gelden er vrijstellingsregels. Maar hoe gaat dat precies in het werk?

CKG advocaten is expert in de complexe materie van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht en verdeelrecht (schenkingsrechten of successierechten). De deskundigen verschaffen duidelijkheid in de wirwar van regeltjes en procedures en verlenen deskundig fiscaal en juridisch advies. Dat gebeurt eventueel in samenspraak met de boekhouder, belastingadviseur of notaris.
Concurrentie
Concurrentie- en mededingingsrecht zijn belangrijke componenten binnen de juridische dienstverlening van CKG advocaten. Wij helpen graag bij:
  • het opstellen van strategieën en posities van vennootschappen inzake concurrentierecht en concurrenten;
  • risico-inschattingen en -analyses;  
  • het analyseren van de technische, economische en juridische aspecten en implicaties van projecten en zakenvoorstellen;
  • het opstellen van adviezen in het kader van het EG-concurrentierecht en de reglementeringen m.b.t. de interne markt;
Contacteer ons voor meer informatie
Ondernemingen in moeilijkheden: WCO, faillissementen
CKG advocaten beantwoordt onder meer de volgende vragen:
  • Wat zijn de rechten van schuldeisers en hoe kunnen zij die afdwingen?
  • Hoe kunnen schuldeisers bij een WCO (wet op de continuïteit van de onderneming) of een faillissement voor hun rechten opkomen?
  • Hoe kan een onderneming tijdelijke problemen het hoofd bieden en eventueel herstructureren in een structuur die haar even rust geeft?
  • Is er een schuldeiser "in de opschorting" of een "buitengewoon schuldeiser"?
  • Is een schuldeiser partij in een WCO?
Contacteer ons voor meer informatie
Collectieve schuldenregeling
Mensen met ernstige financiële problemen bevinden zich soms in een situatie waarin het verder afbetalen van de schulden onmogelijk is geworden (door ziekte, werkloosheid, echtscheiding, …). Een gespecialiseerd jurist van CKG advocaten verzorgt dan van opstart tot afhandeling alle contacten met schuldeisers en rechtbank.

De positie van de schuldbemiddelaar is uitermate belangrijk: hij is de spilfiguur en moet over een uitgebreide juridische kennis beschikken. De wetgever stelt dat deze rol slechts aan bepaalde beroepsgroepen, waaronder advocaten, is voorbehouden. 
Contacteer ons voor meer informatie
Ontbinding en vereffening van vennootschappen
Een vennootschap kan om verschillende redenen worden ontbonden: slechte economische vooruitzichten, een herstructurering, onenigheid tussen de aandeelhouders of vennoten, enz. In bepaalde gevallen is de algemene vergadering verplicht zich over de mogelijke ontbinding uit te spreken.

Als een aantal voorwaarden vervuld zijn, kunnen ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Vaak vallen deze twee echter niet samen. Maak het beste van een slechte situatie en laat je gedurende het hele proces door een expert van CKG advocaten bijstaan. 

In samenwerking met:

Confocus
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173