InsolventieCKG advocaten biedt bedrijven in financiële moeilijkheden en schuldeisers advies bij (insolventie)procedures, herstructureringen, reorganisaties en minnelijke schikkingen.

We formuleren een antwoord op de volgende vragen:
 • Wat gebeurt er voor schuldeisers of bestuurders bij een faillissement?
 • Welk voorrecht heeft een schuldeiser bij een faillissement?
 • Wat bij faillissement na WCO?
 • Hoe verloopt de ontbinding en vereffening van een vennootschap?
 • Wat zijn je rechten als aandeelhouder of schuldeiser?
 • Wat moet een vereffenaar doen?


Deze materie omvat volgende topics:

Ondernemingen in moeilijkheden: WCO, faillissementen
CKG advocaten beantwoordt onder meer de volgende vragen:
 • Wat zijn de rechten van schuldeisers en hoe kunnen zij die afdwingen?
 • Hoe kunnen schuldeisers bij een WCO (wet op de continuïteit van de onderneming) of een faillissement voor hun rechten opkomen?
 • Hoe kan een onderneming tijdelijke problemen het hoofd bieden en eventueel herstructureren in een structuur die haar even rust geeft?
 • Is er een schuldeiser "in de opschorting" of een "buitengewoon schuldeiser"?
 • Is een schuldeiser partij in een WCO?
Contacteer ons voor meer informatie
Collectieve schuldenregeling
Mensen met ernstige financiële problemen bevinden zich soms in een situatie waarin het verder afbetalen van de schulden onmogelijk is geworden (door ziekte, werkloosheid, echtscheiding, …). Een gespecialiseerd jurist van CKG advocaten verzorgt dan van opstart tot afhandeling alle contacten met schuldeisers en rechtbank.

De positie van de schuldbemiddelaar is uitermate belangrijk: hij is de spilfiguur en moet over een uitgebreide juridische kennis beschikken. De wetgever stelt dat deze rol slechts aan bepaalde beroepsgroepen, waaronder advocaten, is voorbehouden. 
Contacteer ons voor meer informatie
Ontbinding en vereffening van vennootschappen
Een vennootschap kan om verschillende redenen worden ontbonden: slechte economische vooruitzichten, een herstructurering, onenigheid tussen de aandeelhouders of vennoten, enz. In bepaalde gevallen is de algemene vergadering verplicht zich over de mogelijke ontbinding uit te spreken.

Als een aantal voorwaarden vervuld zijn, kunnen ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Vaak vallen deze twee echter niet samen. Maak het beste van een slechte situatie en laat je gedurende het hele proces door een expert van CKG advocaten bijstaan. 

20c974f5-ef20-4141-afe6-455f6718ee77
aaf1d33f-ef93-428b-a279-59eaf670852c
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173