IncassoCKG advocaten past zowel de klassieke procedure als de invorderingsprocedure voor onbetaalde geldschulden toe. Geval per geval gaan we na hoe we de onbetaalde bedragen zo snel en efficiënt mogelijk kunnen invorderen.

Minnelijke en gerechtelijke incasso zijn de eerste stappen in het invorderingsproces. Na het gerechtelijk vonnis kunnen wij beslag laten leggen op het loon, de banktegoeden, de roerende en onroerende goederen. CKG advocaten biedt passende begeleiding en advies om het facturatietraject te verbeteren.

Deze materie omvat volgende topics:

B2B
Bij invorderingen tussen bedrijven (business to business) bereiken de meeste invorderingsdossiers een positief resultaat via een minnelijk incasso. Indien dit ‘zachte traject’ niet slaagt, kan voor de onbetaalde bedragen een gerechtelijke invordering of een ‘hard traject’ worden gestart.

Voorafgaand aan een gerechtelijk incasso moet een grondige screening van de schuldenaar plaatsvinden. Daarbij gaat het om gegevens als woonplaats, maatschappelijke zetel, solvabiliteitsonderzoek, beslagberichten, enz. De juridische experts van CGK advocaten helpen je graag gedurende de hele gerechtelijke procedure.
Contacteer ons voor meer informatie
B2C
Bij incassodossiers tussen bedrijven en particulieren (business to customer) bestaat de eerste stap uit het sturen van rappels en aanmaningen. Dat kan via alle mogelijke kanalen (brief, e-mail, fax, telefoon, SMS …). Indien geen afdoende reactie volgt, zal men overgaan tot juridische stappen.

CKG advocaten biedt bijstand en advies tijdens het volledige traject. Hierbij houden we steeds rekening met het menselijke aspect. Wij beschikken over een uitgebreide ervaring en kennis op het vlak van minnelijke en juridische incasso’s.
Contacteer ons voor meer informatie

65cb4d44-9cfe-436a-9c9e-508f88504939
d812a478-3993-44a5-8362-8d4ae8515790
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173