Vennootschappen



Er bestaan heel wat verschillende varianten:
  • BVBA: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  • NV: naamloze vennootschap
  • CVBA: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  • Comm. V.: gewone commanditaire vennootschap
  • Comm VA: commanditaire vennootschap op aandelen
Elke vorm heeft zijn specifieke eigenschappen en respectieve voor- en nadelen.

Onze advocaten van de afdeling Vennootschapsrecht verlenen advies voor een juiste keuze alsook bij:
  • oprichting, fusies en overnames;
  • bestuursaansprakelijkheid;
  • vereffeningen  (nemen van beslissingen, beheer en follow-up);
  • conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders;
  • aandeelhouders- en andere vennootschapsovereenkomsten;


Deze materie omvat volgende topics:

Bestuursaansprakelijkheid
Schuldeisers worden steeds mondiger. Bestuurders worden meer en meer aangesproken voor schulden van de vennootschap. Waar ligt de bewijslast en wat moet er bewezen worden om van aansprakelijkheid te kunnen spreken? Wat is de eventuele schade en waar ligt het oorzakelijk verband?

Als bestuurder kan je aansprakelijkheid oplopen ten aanzien van de vennootschap én ten aanzien van derden. CKG advocaten helpt je graag verder met alle algemene en bijzondere vragen.
Contacteer ons voor meer informatie
Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders
Als er binnen een vennootschap conflicten ontstaan en de verstandhouding tussen aandeelhouders of bestuurders ver te zoeken is, is actie vereist. De wet voorziet meerdere mogelijkheden om op te treden. Aandeelhouders beschikken over bepaalde rechten die ze kunnen gebruiken om op een snelle manier een oplossing te zoeken.
 
In het belang van de vennootschap en de aandeelhouder zelf is het cruciaal om snel, sterk en solide op te treden. Preventie, rectificatie en herstel zijn sleutelbegrippen binnen de CKG-filosofie.  
Contacteer ons voor meer informatie
Fusies en overnames
Bij fusies, overnames of strategische samenwerkingen komt heel wat kijken. Hoe kan een ondernemer zijn activiteit of vennootschap overdragen? Hoe komen synergieën tussen ondernemingen tot stand? Wat zijn de juridische risico’s en valkuilen?
 
Er zijn verschillende oplossingen op maat. CKG advocaten geeft advies en aanbevelingen om de juridische risico’s tot een minimum te beperken. Bovendien kan je rekenen op bijstand gedurende het volledige overgangstraject
Contacteer ons voor meer informatie

7587091a-22f5-4744-bfdf-0b52a35a7881
41049d36-6450-4689-8cfb-2e0a1eba84f0