Tussenpersoon, vastgoedmakelaarHet is KB van 6 september 1993 (bescherming beroepstitel en uitoefening beroep vastgoedmakelaar) en de Wet van 11 februari 2013 (organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar) die voorzien dat de bemiddeling bij verkopen,  verhuren en beheren van gebouwen wettelijk is voorbehouden aan erkende vastgoedmakelaars en mensen die deze activiteiten tot hun normale werkzaamheden rekenen.

Een tussenpersoon bemiddelt tussen aanbieders van producten en diensten enerzijds en hun potentiële klanten of afnemers anderzijds. Een vastgoedmakelaar bemiddelt tussen de verkoper of verhuurder van een onroerend goed en dienst potentiële kopers of huurders.

CGK advocaten hebben een jarenlange expertise ten dienste van de verschillende partijen in deze transactie:
  • begeleiden van de vastgoedmakelaars in het naleven van hun wettelijke en deontologische plichten, het afsluiten en opvolgen van contracten, deontologische en tuchtrechtelijke dossiers,...
  • begeleiden van de kopers en verkopers in hun onderhandelingen met betrekking tot die vastgoedtransacties, zowel onderling als in hun relatie met de vastgoedmakelaar.

 

7a1ee126-0943-42f1-b709-8794e8a4b1ed
9112813f-f629-498c-9381-d6124c682cf1
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173