Transport en maritiem rechtIn de transport- en maritieme sector gelden specifieke regels, procedures en documenten. CKG advocaten biedt deskundig juridisch advies op maat voor lucht-, spoor-, weg- en gecombineerd vervoer. Bovendien beschikken we over een jarenlange expertise op het vlak van maritiem recht (aanvaringen, beslag, bevrachting, arbitrage, averij, scheepsagentuur, enz.). Ook verlenen we bijstand bij eventuele juridische procedures naar aanleiding van specifieke problemen als:
  • afsluiten, uitvoeren en beëindigen van vervoerovereenkomsten;
  • schade aan transportgoederen of -middelen;
  • invorderen van vrachtgelden;
  • schadevergoedingen;
  • beslag;
  • pandrecht;
  • calamiteiten;


bcb2f098-a2fd-4e54-be8c-6a5fc95ec2c0
f259ee13-47ae-4f85-bff3-cbe43a80c5d7
                       CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
                                           Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173