Transport en maritiem rechtIn de transport- en maritieme sector gelden specifieke regels, procedures en documenten. CKG advocaten biedt deskundig juridisch advies op maat voor lucht-, spoor-, weg- en gecombineerd vervoer. Bovendien beschikken we over een jarenlange expertise op het vlak van maritiem recht (aanvaringen, beslag, bevrachting, arbitrage, averij, scheepsagentuur, enz.). Ook verlenen we bijstand bij eventuele juridische procedures naar aanleiding van specifieke problemen als:
  • afsluiten, uitvoeren en beëindigen van vervoerovereenkomsten;
  • schade aan transportgoederen of -middelen;
  • invorderen van vrachtgelden;
  • schadevergoedingen;
  • beslag;
  • pandrecht;
  • calamiteiten;


b3d8afc1-8beb-49db-835a-8fa1fbafbcc3
f9889992-9373-4a10-9b78-4eed43857823