Marktpraktijken



De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming heeft een dubbel doel:
  1. de concurrentie tussen handelaars op een faire manier laten voeren??
  2. de consument beschermen en gepast informeren.
Het handelsleven kent mede onder Europese invloed heel wat dwingende regels, vaak ten gunste van de consument doch ook in een B2B-context.

Zo dien je de nodige informatie te leveren aan je handelspartner en zeker aan je consument-klanten alvorens je een dienst levert; zo zijn diverse clausules in algemene voorwaarden strikt gereglementeerd in een B2C-contex, …

Anderzijds zijn vroegere verboden praktijken weggevallen of in volle evolutie, denken we maar aan het gezamenlijk aanbod (3 voor de prijs van 2) of de verkoop met verlies.

CGK advocaten houdt u graag op de hoogte.
 

5ff48039-ec0d-4048-be47-b172e4401fe7
1359186e-1ce7-4310-becd-6cdcf1287d7c