Bewindvoering en buitengerechtelijke lastgevingSommige mensen kunnen door omstandigheden – ouderdom, ziekte,... - hun goederen niet adequaat beheren. In die gevallen kan een bewindvoering of een buitengerechtelijke lastgeving georganiseerd worden.

Met bewindvoering of buitengerechtelijke lastgeving wil men de financiële belangen van de betrokkene beschermen en behartigen. Bovendien wil men misbruik van zijn/haar situatie voorkomen. CKG combineert deskundigheid met klantgerichtheid. We beogen een beheer dat op de noden van de betrokkene is afgestemd en laten inspraak en overleg toe.

d99186f2-e9ef-4ecd-8c8f-2dc1d4e4d4a3
f77270ae-4f1a-4eda-9f90-98887984e679