ArbitragePartijen in een conflict kunnen een geschil aan een scheidsgerecht voorleggen. Deze procedure noemt men arbitrage. Arbitrage kan slechts plaatsvinden mits alle betrokken partijen uitdrukkelijk hun akkoord geven. Dit akkoord maakt deel uit van een bestaande overeenkomst of wordt na het ontstaan van het geschil afgesloten.

Het scheidsgerecht hoort eerst alle partijen. Vervolgens verleent het een bindende uitspraak. Heb je vragen over arbitrage of nood aan bijstand? Neem dan contact op met onze medewerkers.

82899376-a8d3-4d28-b09b-11b9d415e3d3
4f4b7c80-184b-4e3b-9a0d-bcef10a42ba4