Arbeid en tewerkstellingWerkgevers en zelfstandigen worden regelmatig geconfronteerd met  vele en (te) complexe regels inzake contracten, aanwerving, tewerkstelling, ontslag, sociale zekerheid en andere aspecten omtrent arbeidsrecht. Gebrek aan kennis kan tot hoge kosten en boetes leiden.

CGK Advocaten kan U hierbij perfect en op een praktijkgerichte wijze begeleiden, zodat de omvangrijke regels geen zorg meer zijn voor U.

Ook werknemers en kaderleden zijn gebonden aan regels en hebben hun rechten. Ook hier kan CGK helpen. 

CGK advocaten biedt begeleiding bij de verschillende aspecten van sociaal recht, arbeid en sociale zekerheid:
 • Arbeids- en managementovereenkomsten, zelfstandige samenwerkingscontracten;
 • Specifieke clausules in overeenkomsten, zoals niet-concurrentiebeding, afwervingsbeding, scholingsbeding,…
 • Detachering, uitzendarbeid en internationale tewerkstelling;
 • Individuele ontslagen;
 • Concurrentie van ex-werknemers;
 • Geschillen met sociaalrechtelijke instellingen;
 • Sociaal strafrecht en administratieve geldboeten;
 • Arbeidsreglementen en bedrijfs-cao's
 • Sociale verkiezingen
 • Herstructureringen en/of overnames
 • Collectief ontslag;
 • Arbeidsongevallen;


Deze materie omvat volgende topics:

Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten
Ondernemingen doen vaak een beroep op externe bijstand van zelfstandige consultants of bestuurders. Hoe ziet zo’n contract of samenwerkingsovereenkomst eruit? Wat kan je erin terugvinden?  Waarop moet je letten?
 
De inhoud van dergelijke overeenkomsten verdient bijzondere aandacht. Denk maar aan aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van consultants of medewerkers. Afhankelijk van de aard van de samenwerking zal je meer clausules moeten toevoegen (niet-concurrentiebeding, niet-afwervingsbeding, afspraken omtrent eigendomsrechten, enz.). Doe dus steeds best een beroep op een expert van CKG advocaten.
Contacteer ons voor meer informatie
Individueel en collectief arbeidsrecht

Het individueel arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer.

Zo kunnen we u bijstaan bij het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten, waarin clausules staan die mogelijks toekomstige conflicten kunnen vermijden. Ook kunnen we U helpen bij opzeg van werknemers en ontslag: de valkuilen, mogelijk onverwachte kosten, kunnen hierbij vermeden worden.

Het collectief arbeidsrecht betreft dan weer de vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor een globale groep van werknemers. Zo kan CGK U bijstaan bij het opstellen van collectieve arbeidsovereenkomsten, het opstellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden binnen Uw bedrijf of bij een collectief ontslag.
Contacteer ons voor meer informatie
Sociale zekerheid
Sociale zekerheidsbijdragen (RSZ)  zijn een zeer belangrijke kostfactor bij tewerkstelling van personeel. Helaas zijn de sociale zekerheidsbijdragen in België een van de hoogste in gans Europa, wat maakt dat het loonbeleid, structuur van bezoldiging en diverse ‘benefits’ binnen ondernemingen zeer belangrijk is. CGK kan U bijstaan bij het implementeren van dergelijk beleid.

 
Contacteer ons voor meer informatie

3895f1f5-0e49-46cf-9d36-4183b428ef8e
e4487d46-9ec9-4191-b9d0-80aa2fa5dea3
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173