Wet verzekeringsplicht - Nog steeds geen vangnet voor architecten die moeilijk aan verzekering geraken.

Orde van Architecten stelt bevoegd minister Ducarme in gebreke

Architecten zijn gebonden aan een verzekeringsplicht om hun beroep te kunnen uitoefenen. De Orde heeft er altijd voor gezorgd dat deze verplichting werd nageleefd. In het belang van de leden, maar ook in het belang van de aanbestedende diensten.

De wet van 31 mei 2017 heeft ertoe geleid dat verzekeringsondernemingen hun beleid ten aanzien van architecten hebben gewijzigd en er verzekeringsovereenkomsten werden ontbonden om redenen die nooit duidelijk werden toegelicht. Als gevolg hiervan kwamen architecten in een situatie terecht waarbij ze nog moeilijk een verzekering konden afsluiten.

In de wet is voorzien dat een architect bij wie door minstens drie maatschappijen een verzekeringsdekking wordt geweigerd, zich kan wenden tot het tariferingsbureau (Art. 10). Het tariferingsbureau heeft als taak de premie en de voorwaarden vast te stellen waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt.
Het tariferingsbureau is uitdrukkelijk voorzien in de wet van 31 mei 2017. Daarin staat ook bepaalt dat het tariferingsbureau tegen 1 december 2017 moet zijn opgericht en dat het daartoe het voorwerp moet uitmaken van een Koninklijk Besluit. Er werd echter nooit een Koninklijk Besluit uitgevaardigd door de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s Denis Ducarme. Met als gevolg dat het tariferingsbureau nooit werd opgericht.

Het ontbreken van het Koninklijk Besluit verhindert veel architecten om hun beroep uit te oefenen, aangezien zij geen verzekering kunnen afsluiten en ook niet over de mogelijkheid beschikken hun situatie voor te leggen aan het tariferingsbureau. Voor architecten brengt dit financiële onzekerheid met zich mee.
Ondanks de goede contacten die er met de minister zijn geweest, is er nog steeds geen Koninklijk Besluit. De Orde van Architecten heeft daarom een advocaat de opdracht gegeven een ingebrekestelling te sturen naar minister Denis Ducarme.

De Orde van Architecten komt op voor het belang van al haar leden en vraagt daarom om een snelle inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit en een snelle oprichting van het tariferingsbureau.

Bron : Orde van Architecten
 Meer vragen omtrent architectenopdrachten, verzekeringsplicht of aanneming? U kan op ons kantoor steeds Mr. Philip LEPERE hiervoor conctacteren (philip.lepere@cgkadvocaten.be)

a7e0303e-d3b4-4296-a6d4-4efce8db1b03
564f4081-e541-4528-b459-664a2d48de92
58187352-6581-4cd2-a0a6-1a9f2cac3b40
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173