Thuiswerk in provincie Antwerpen verplicht: hoe aan te pakken en wat zijn de mogelijkheden?

Duurtijd van de verplichting - afspraken
 

De plicht tot thuiswerk geldt vanaf 29 juli 2020 tot en met 2 september 2020.
Voor werknemers die van thuis uit werken, dienen liefst concrete afspraken te worden gemaakt (bv. wanneer betrokkenen telefonisch of via computer ter beschikking moeten zijn).

 

Sancties
 

Een overtreding kan worden gestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 208 € tot 1.600 € of met één van voormelde straffen alleen.
 

Wat te doen wanneer een werknemer toch op het bedrijf moet werken?
 

Telethuiswerk is dus verplicht, behalve wanneer dit gezien de aard van de activiteit of functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.  Dit kan bv. het geval zijn voor, o.a. horeca-personeel, productieafdelingen of administratief werk dat hoegenaamd niet van thuis uit kan worden verricht.
Het blijkt dat de redenen om toch binnen het bedrijf te werken niet vrijblijvend mogen zijn.  Indien u toch geconfronteerd wordt met werknemers die op de werksite aanwezig dienen te zijn, is het daarom van belang dat u dit motiveert, dit om mogelijke sancties te vermijden.   Deze motivatie kan inhoudelijk een algemene omschrijving zijn van de aard van de taken die op de werksite noodzakelijkerwijs dienen verricht te worden en waarbij het onmogelijk is dat dit van thuis uit wordt uitgevoerd. 
Dit kan door bv. een mailing te richten aan die personeelsleden die op bepaalde dagen, of voltijds, toch aanwezig moeten zijn op de werkplek met vermelding van die motivatie.  Voor werknemers die niet over email beschikken, kan dit door hen een ondertekend geschrift af te geven.  
In geval van controle kan dan een kopie van dit geschrift aan de controlediensten worden overgemaakt, wat een bewijs kan zijn dat het thuiswerk volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.
Wanneer er op het bedrijf moet worden gewerkt, moeten deze bedrijven de nodige maatregelen nemen, waaronder het waarborgen van een afstand van 1,5 meter tussen de personen.  Als dit laatste niet mogelijk is, dienen schermen te worden geplaatst.
 

Wat als thuiswerk niet mogelijk is, en er geen gegronde redenen zijn om op het bedrijf te werken?


In zulk geval zit men in de onmogelijkheid om de betrokken werknemer te werk te stellen.  Men kan dan nog steeds beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens Corona.  Deze regel geldt algemeen nog tot en met 31 augustus 2020 voor alle ondernemingen.  De regel geldt tot en met 31 december 2020 voor ondernemingen en sectoren die uitzonderlijk hard zijn getroffen door de Corona-crisis (bv. evenementensector, horeca en ondernemingen die een tijdelijke werkloosheid hebben moeten invoeren van tenminste 20 % tijdens het 2de kwartaal 2020).
 

Verzekering arbeidsongevallen
 

Er dient ook te worden nagegaan of men verzekerd is tegen arbeidsongevallen wanneer er van thuis uit wordt gewerkt.  Contacteer hiervoor uw verzekeringsmakelaar.

 

Kostenvergoeding


Bij thuiswerk kan een kostenvergoeding, vrij van belastingen, worden toegekend van 129,48 € per maand.
 

*   *   *
 
Aarzel niet ons te contacteren: info@cgkadvocaten.be
Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Erik Maes: Erik.Maes@cgkadvocaten.be
 
Erik Maes
  


683c5836-55a2-4752-a7d2-fcb1f7ee1c09
a976120f-02cc-45ce-b65e-607c77d4ab8e
7a74a7db-eac7-49bf-94cb-6c3a020614d0
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173