Opzeggingstermijnen geschorst tijdens tijdelijke werkloosheid overmacht?

Schorsing van de opzeggingstermijn

 
Concreet is dit als volgt: wanneer de werkgever de werknemer opzegt middels een opzeggingstermijn, loopt deze opzeggingstermijn niet tijdens de schorsing wegens overmacht omwille van corona. De opzeggingstermijn wordt dan verlengd met de dagen dat de werknemer tijdelijk werkloos is.

Deze regel geldt vanaf 1 maart 2020 en heeft dus terugwerkende kracht voor opzeggingstermijnen die al gegeven zijn en nog lopen.

Volgende hypotheses gelden dan:
  • De werkgever heeft de werknemer opgezegd en de opzeg loopt nog steeds. In de loop van de maand april werd de werknemer in tijdelijke werkloosheid gesteld omwille van coronamaatregelen: de opzeggingstermijn wordt geschorst gedurende de looptijd van de tijdelijke werkloosheid.
  • De werkgever zet de werknemer in tijdelijke werkloosheid omwille van corona. Later blijkt dat een tewerkstelling geen zin meer heeft en wordt de werknemer opgezegd. De opzeggingstermijn loopt niet tijdens de tijdelijke werkloosheid.
  • De werknemer is opgezegd met een korte opzeggingstermijn van 3 weken en begin april in tijdelijke werkloosheid gesteld. De opzeggingstermijn is reeds verlopen, daar de wet enkel van toepassing is op nieuwe opzeggingen en opzeggingstermijnen die nog lopende zijn op moment van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
  • De werkgever ontslaat de werknemer: er is dan geen opzeggingstermijn en de werkgever moet normaal een opzeggingsvergoeding betalen (behoudens ontslag om dringende reden).
  • De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst op met een opzeggingstermijn: de opzeggingstermijn wordt niet geschorst.

Kan de werkgever een werknemer ontslaan/opzeggen tijdens de corona-maatregelen?
 
Dit kan.   Dit wordt zelfs bevestigd door de nieuwe wet. We raden wel aan om de opzeg of het ontslag te motiveren.

Men moet wel opletten naar de reden van ontslag. Als de opzeg of ontslag wordt gegeven door omstandigheden dat de werknemer niet afdoende meer functioneerde door gevolgen van corona, zou deze werknemer een bijkomende schadevergoeding kunnen vorderen in de vorm van kennelijk onredelijk ontslag of misbruik van ontslagrecht.

Dit zou, onder meer, kunnen voorkomen bij volgende situaties:
  • de werknemer bleef afwezig omdat hij moeilijkheden had met kinderopvang
  • de werknemer bleef afwezig omdat hij besmet zou zijn
  • afwezigheid van de werknemer omwille van quarantainemaatregelen.
Indien het ontslag zou worden gegeven omwille van het feit dat de werknemer besmet zou zijn, dan kan de werknemer ook discriminatie inroepen op grond van zijn gezondheidstoestand. Hij zou dan een forfaitaire schadevergoeding kunnen vorderen van 6 maanden loon op grond van de anti-discriminatiewet van 2007. Deze wet verbiedt immers discriminatie op grond van o.a. de huidige of toekomstige gezondheidstoestand.

Het is dus wel nog steeds mogelijk werknemers te ontslaan om andere redenen, waaronder economische redenen of redenen die verband houden met het functioneren van werknemers.
 
*   *   *
 
Advies inzake te ondernemen stappen en steunmaatregelen bij de overheid ten gevolge van corona – covid 19 kan bij CGK-advocaten. U kan snel en eenvoudig geholpen worden bij mogelijke vragen.
Aarzel niet ons te contacteren: info@cgkadvocaten.be
Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Erik Maes: Erik.Maes@cgkadvocaten.be
 
Erik Maes

ddfab46b-80a1-4ab8-ba5a-a459ef6ec211
14f566c4-8b13-41ef-8513-37a84c4bd61c
572e3b2e-96be-4b41-9b70-b46c1066e111
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173