Lijst van kosten die doorgerekend worden aan huurder is gepubliceerd

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet, BS 19 december 2018Sinds 1 januari van dit jaar heeft het Vlaamse gewest een eigen woninghuurdecreet dat voorschriften bevat voor huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats en voor huurovereenkomsten voor studenten. Het decreet delegeerde aan de Vlaamse regering de bevoegdheid om een lijst op te stellen van kosten die respectievelijk voor rekening van de huurder of van de verhuurder zijn. De bewuste lijst verscheen op 19 december 2018 in het Belgisch Staatsblad.
Samen met een lijst van kleine herstellingen die uitgevoerd moeten worden door de huurder of huurder-student.
Het besluit bevat ook een model waarmee de financiële instelling aan de verhuurder laat weten dat de huurwaarborg in orde is.
Het Agentschap Wonen-Vlaanderen zal nog een ‘vulgariserende toelichting’ publiceren, die de regels op de woninghuur en op de studentenhuur in een eenvoudige taal uitlegt aan het grote publiek. Het agentschap moet die informatie bekendmaken ‘via een voor het publiek toegankelijke website van de Vlaamse overheid’. Die website is er intussen – www.woninghuur.vlaanderen – maar de vulgariserende toelichtingen staan nog niet online.
De lijsten en modellen moeten toegepast worden vanaf 1 januari 2019.


4402b829-0bd1-49ae-8212-14b9e05e8c07
8b2ac7d8-f686-4bad-833a-b2377a63b1db
d52cfa34-98c7-450f-96ee-c5adba13aa6c
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173