Aanpassing loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet

In de Arbeidsovereenkomstenwet staan jaarloongrenzen geformuleerd voor het al of niet kunnen toepassen van:
  • een scholingsbeding
  • een concurrentiebeding
  • een scheidsrechtelijk beding
in de arbeidsovereenkomst.
 
Ook de lengte van een opzeggingstermijn is soms afhankelijk van een loongrens.
 
Deze loongrenzen worden jaarlijks aangepast.
Onlangs werden in het Belgisch Staatsblad de nieuwe jaarloongrenzen voor 2019 bekendgemaakt.- OPZEGGINGSTERMIJN
 
Indien een werknemer moet worden opgezegd of ontslagen en die reeds voor 31 december 2013 in dienst was, dient te worden nagekeken of deze op 31 december 2013 een loon had van minder dan 32.245 €.  Indien dit het geval is, heeft deze recht voor de prestaties tot 31 december 2013 op een opzeggingstermijn van 3 maanden per schijf van 5 jaar anciënniteit.
Indien betrokkene op dat moment meer verdiende, heeft hij recht, voor de prestaties tot 31 december 2013, op 1 maand per begonnen jaar anciënniteit.  Dit bedrag wordt niet aangepast.
 
 
- SCHOLINGSBEDING
 
Een scholingsbeding betreft een beding waarbij de werknemer, onder bepaalde voorwaarde, opleidngskosten gedeeltelijk terug moet betalen indien deze vroegtijdig de onderneming verlaat.
 
Dit is in principe enkel maar geldig wanneer het jaarloon van de werknemer 34.819 € in 2019 bedraagt (34.180 € in 2018).
 
De loondrempel inzake het scholingsbeding moet niet meer bereikt worden wanneer het beding betrekking heeft op een opleiding voor knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies bepaald door de gewesten arbeidsbemiddelingsdiensten (voor Vlaanderen: VDAB).  Ook kan bij K.B. een lijst worden opgemaakt voor andere knelpuntberoepen waarvoor die loondrempel niet van toepassing is.
 
 
- CONCURRENTIEBEDING
 
Een concurrentiebeding is maar geldig wanneer de werknemer recht heeft op een jaarloon van 34.819 € in 2019 (34.180 € in 2018), en ressorteert onder een categorie die wordt voorzien in een sectorale CAO.
 
Een concurrentiebeding voor een gewone werknemer is mogelijk, vanaf een jaarloon van 69.639 € in 2019 (68.360 € in 2018).
 
Voor handelsvertegenwoordigers is een concurrentiebeding mogelijk vanaf een jaarloon van 34.819 € in 2019 (34.180 € in 2018).
 
 
- SCHEIDSRECHTELIJK BEDING
 
Een scheidsrechtelijk beding met de werknemer is mogelijk vanaf een jaarloon hoger dan 69.639 €  in 2019 (68.361 € in 2018).
 
De werknemer moet dan wel belast zijn met het dagelijks beheer van de onderneming of belast zijn in een afdeling van de onderneming en een beheersverantwoordelijkheid heeft die kan vergeleken worden met die voor een gehele onderneming.
 
Voor meer informatie, contacteer Erik Maes

ecdde9ed-8037-45a6-9742-bdabad158f26
9ea3f673-b107-4283-b202-7011539b0975
26665caa-eefc-4681-b6f3-2c2b089d7f66
CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
Tel: 03/286.76.60 • Fax: 03/286.76.61 • email Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173