CGK Advocaten is een groepering van advocaten bestaande uit  Goris, Kips en Maes advocaten bvba en Lepere advocaten bvba en hun respectieve medewerkers, gevestigd in hartje Antwerpen. 

Ons kantoor heeft een zéér breed cliënteel in uiteenlopende domeinen.  Zowel grote en kleine ondernemingen als particulieren doen beroep op onze diensten.  Ook voor Legal Interim Management zijn wij inzetbaar.    

Door de jaren heen hebben onze vennoten en medewerkers een diepgaande expertise en ervaring opgebouwd om u bij te staan bij eender welk juridisch probleem. 

Onze diensten


Wij behandelen volgende materies:  
Alternatieve geschillenbeslechting
meer
Incasso
meer
Arbeid en tewerkstelling
meer
Handel en ondernemingen
meer
Insolventie
meer
Onroerend goed en immo
meer
Vennootschappen
meer
Vermogen
meer
 

Internationaal 

Nood aan juridische dienstverlening in Europa, de Verenigde Staten, Israël of Zuid-Afrika?

CGK advocaten maakt deel uit van de Commercial Law Group: een netwerk van meer dan 400 advocaten die klanten bijstaan met diverse rechtsdiensten. CLG biedt betrouwbaar juridisch advies en een service op maat van de Europese en internationale klant.

De leden van de Commercial Law Group komen om de 6 maanden samen om belangrijke politieke en juridische evoluties in de Europese en internationale wetgeving te bespreken. Ook CGK advocaten draagt hiertoe zijn steentje bij. Een krachtdadige, proactieve en performante internationale samenwerking in dienst van de klant!

Meer weten over de activiteiten van de CLG-groep? Neem dan gerust een kijkje op de website.
 

 

Ontdek de laatste nieuwtjes: 

Ons kantoor is momenteel op zoek naar een stagiair(e) 

U beschikt over een diploma Master in de Rechten, met bijzondere interesse voor commercieel recht, vennootschappen, insolventie en vastgoed. Daarnaast beschikt U over een zeer goede talenkennis (Nederlands, Frans en Engels - bijkomende talen of buitenlandse studeer/werkervaring zijn een pluspunt). U beschikt over uitstekende juridische capaciteiten, ondernemerszin en goede communicatievaardigheden. U bent een teamplayer en draagt nauwkeurigheid, groepsgeest en flexibiliteit hoog in het vaandel.

Voor meer informatie contacteer mij of Marc Kips (Marc@cgkadvocaten.be) of 03/286.76.60

display
Salon van de Mede-eigendom dd. 29.11.2018
Philip Lepere zal aanwezig zijn op dit salon tussen 9.30 uur en 14.30 uur om advies te verstrekken als expert.  

Achteraan de Expohal rechts vindt u de expertenruimte in dewelke juridische experten in mede-eigendom uw vragen zullen beantwoorden.

De toegang tot deze expertenzone is gratis voor alle bezoekers en ook de consultaties zijn gratis.

Verkoop onroerend goed per e-mail mogelijk vanaf 20 oktober 2018
(nieuw artikel XII.15 WER)
Wij lagen mee aan de basis van het arrest van het hof van beroep dat verkoop van vastgoed via e-mail als onmogelijk bestempelde. Wij zijn uiteraard even verheugd vandaag dat de wetgever hier gepast op reageerde door de regelgeving af te stemmen op de hedendaagse markt en werking ervan. Als we zo de regelgeving mee kunnen sturen zitten we op het goede spoor! Voor meer inlichtingen kan u ons steeds contacteren. 
Kortere opzeggingstermijnen: 6 maanden anciënniteit
Bij de wet op het eenheidsstatuut werden geharmoniseerde opzeggingstermijnen ingevoerd voor zowel arbeiders als bedienden.

Hierbij werd de proefperiode afgeschaft. 
 
GDPR. Bent U er klaar voor?
U zal deze zin al wel meer gehoord hebben. Maar wat doe je er aan?
Strikt gezien zou iedere onderneming in orde moeten zijn met de nieuwe Pricacyverordening tegen 25 mei 2018. Door diens opleiding en specialisatie inzake privacy en aanverwante materies, kan Erik MAES uw onderneming perfect begeleiden en adviseren inzake implementatie van GDPR binnen uw onderneming. Wij nemen uw bezorgdheden omtrent gegevensbescherming graag weg waar nodig.

Erik MAES is sedert 2 maart 2018 gecertificeerd Data Protection Officer  (DPO - certificatienummer 192018.0183 – Data Protection Institute).  Bijgevolg kan hij ook optreden als extern Data Protection Officer wanneer dit nodig is.
STS
NIEUW KB REGELT DE SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR PRODUCTEN GEBRUIKT IN BOUWSECTOR
Het ministerieel besluit over de opstelling van typevoorschriften voor de bouwsector is thans vervangen door het nieuwe koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties  dat bepaalt wie het initiatief kan nemen voor het opstellen van een STS, wie er bij het opstellen van een STS moet betrokken worden, wat in een STS moet staan, wat de juridische waarde is van een STS, en in welke mate STS’sen bijgewerkt zijn.
HET FINANCIEEL PLAN IN HET VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Minister van Justitie, Koen Geens, deelde enige tijd geleden aan de Raad van State een voorontwerp van wet tot invoering van een wetboek vennootschappen en verenigingen in.

Deze wet zou het vennootschapsrecht actualiseren en de verenigingen mee incorporeren in één tekst. Het voorontwerp is enerzijds een coördinatie, maar bevat ook veel nieuwigheden. Enige overlast die eigenlijk ondermeer sedert de afschaffing van aandelen aan toonder geen nut meer had, wordt terecht afgeschaft. Nieuwe structuren die actueel zijn en de economische realiteit volgen worden gecodificeerd.
KAN DE KOPER VAN EEN ONROEREND GOED DE HUURDER ZOMAAR BUITEN ZETTEN?
Zeer regelmatig stellen kopers van een verhuurd onroerend goed de vraag of en hoe zij de zittende huurder zo spoedig mogelijk kunnen opzeggen. Maar hoe zit dat nu juist in mekaar?
 
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In het bestaande wetboek vennootschappen wordt de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld in een aantal artikels. Zo is er de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders voor inbreuken op de vennootschapswet of de statuten, de aansprakelijkheid naar gemeen recht voor de bestuurders en de aansprakelijkheden van bestuurders, dagelijkse bestuurders en feitelijke bestuurders voor kennelijke fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement. 
PAND - EIGENDOMSVOORBEHOUD - WCO - BUITENGEWOON SCHULDEISER - GERECHTELIJKE REORGANISATIE - AANPASSING OPNAME IN DE LIJST VAN SCHULDEISERS
In deze vernieuwde wet wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) uitgebreid naar alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, maar ook feitelijke verenigingen die een "uitkeringsdoel" hebben aan hun leden. Dit begrip komt ook terug in het voorontwerp van het nieuwe wetboek vennootschappen.
display

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

                       CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
                                           Info@cgkadvocaten.be
GORIS, KIPS en MAES BVBA - BE0461.168.781  -   LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173