CGK Advocaten is een groepering van advocaten bestaande uit Calewaert, Goris, Kips en Maes advocaten bvba en Lepere advocaten bvba en hun respectieve medewerkers, gevestigd in hartje Antwerpen. 

Ons kantoor heeft een zéér breed cliënteel in uiteenlopende domeinen.   Zowel grote en kleine ondernemingen als particulieren doen beroep op onze diensten.  Ook voor Legal Interim Management zijn wij inzetbaar.   

Door de jaren hebben onze vennoten en medewerkers een diepgaande expertise en ervaring opgebouwd om u bij te staan bij eender welk juridisch probleem. 

Onze diensten


Wij behandelen volgende materies:  
Alternatieve geschillenbeslechting
meer
Incasso
meer
Arbeid en tewerkstelling
meer
Handel en ondernemingen
meer
Insolventie
meer
Onroerend goed en immo
meer
Vennootschappen
meer
Vermogen
meer
 

Internationaal 

Nood aan juridische dienstverlening in Europa, de Verenigde Staten, Israël of Zuid-Afrika?

CGK advocaten maakt deel uit van de Commercial Law Group: een netwerk van meer dan 400 advocaten die klanten bijstaan met diverse rechtsdiensten. CLG biedt betrouwbaar juridisch advies en een service op maat van de Europese en internationale klant.

De leden van de Commercial Law Group komen om de 6 maanden samen om belangrijke politieke en juridische evoluties in de Europese en internationale wetgeving te bespreken. Ook CGK advocaten draagt hiertoe zijn steentje bij. Een krachtdadige, proactieve en performante internationale samenwerking in dienst van de klant!

Meer weten over de activiteiten van de CLG-groep? Neem dan gerust een kijkje op de website.
 

 

Ontdek de laatste nieuwtjes


De wettelijke interestvoet voor 2018, die gebruikt wordt in burgerlijke en handelszaken, blijft onveranderd ten opzichte van 2017. Hij bedraagt 2%. 
display
STS
NIEUW KB REGELT DE SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR PRODUCTEN GEBRUIKT IN BOUWSECTOR
Het ministerieel besluit over de opstelling van typevoorschriften voor de bouwsector is thans vervangen door het nieuwe koninklijk besluit van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties  dat bepaalt wie het initiatief kan nemen voor het opstellen van een STS, wie er bij het opstellen van een STS moet betrokken worden, wat in een STS moet staan, wat de juridische waarde is van een STS, en in welke mate STS’sen bijgewerkt zijn.
BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In het bestaande wetboek vennootschappen wordt de bestuurdersaansprakelijkheid geregeld in een aantal artikels. Zo is er de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders voor inbreuken op de vennootschapswet of de statuten, de aansprakelijkheid naar gemeen recht voor de bestuurders en de aansprakelijkheden van bestuurders, dagelijkse bestuurders en feitelijke bestuurders voor kennelijke fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement. 
HET FINANCIEEL PLAN IN HET VOORONTWERP VAN WET OP DE INVOERING VAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Minister van Justitie, Koen Geens, deelde enige tijd geleden aan de Raad van State een voorontwerp van wet tot invoering van een wetboek vennootschappen en verenigingen in.

Deze wet zou het vennootschapsrecht actualiseren en de verenigingen mee incorporeren in één tekst. Het voorontwerp is enerzijds een coördinatie, maar bevat ook veel nieuwigheden. Enige overlast die eigenlijk ondermeer sedert de afschaffing van aandelen aan toonder geen nut meer had, wordt terecht afgeschaft. Nieuwe structuren die actueel zijn en de economische realiteit volgen worden gecodificeerd.
PAND - EIGENDOMSVOORBEHOUD - WCO - BUITENGEWOON SCHULDEISER - GERECHTELIJKE REORGANISATIE - AANPASSING OPNAME IN DE LIJST VAN SCHULDEISERS
In deze vernieuwde wet wordt het toepassingsgebied van insolventieprocedures (faillissement, gerechtelijke reorganisatie) uitgebreid naar alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, maar ook feitelijke verenigingen die een "uitkeringsdoel" hebben aan hun leden. Dit begrip komt ook terug in het voorontwerp van het nieuwe wetboek vennootschappen.
display

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten

                       CGK Advocaten • Paleisstraat 24 • 2018 Antwerpen
CGKM BVBA - BE0461.168.781 - LEPERE ADVOCATEN BVBA - BE0875.340.173